Top 3 vochtproblemen in huis.

Er zijn tal van vochtproblemen op te noemen. Heb je toevallig ooit gehoord van condensatie of vocht in het schoorsteenkanaal? Waarschijnlijk niet; het is ook vaak te moeilijk voor een leek te beslissen om wat voor een soort vochtprobleem het gaat. Daarom kun je hiervoor het beste een erkende vochtspecialist raadplegen. Toch zijn er een aantal vochtproblemen die vaker voorkomen dan andere, zoals: doorslaand vocht, opkruipend vocht en vochtplekken.

Vochtprobleem nummer 1: doorslaand vocht

Doorslaand vocht is doorgaans vochtprobleem nummer één. Dit type vochtprobleem is veelal een gevolg van een beschadiging aan de buitenmuur. Normaalgesproken wordt het vocht tegengehouden door een buitenmuur. Maar wanneer deze muur door bijvoorbeeld scheuren, kieren of door brosse, oude voegen is beschadigd, kan de buitenmuur zijn functie verliezen. Het gevolg hiervan is dus dat het vocht door de buitenmuur naar binnenkomt. Dit probleem wordt met andere woorden ook wel ‘doorslaand vocht’ genoemd.

Vochtprobleem nummer 2: opstijgend vocht

Naast doorslaand vocht bestaat er ook nog ‘opstijgend vocht’. Dit type komt veelal voor bij oudere huizen en verkeerd gebouwde constructies. Opkruipend vocht is meestal een gevolg van grondwater dat in aanraking is gekomen met de muur. Wanneer er sprake is van dit fenomeen, fungeert de muur als een soort spons die al het water opzuigt. Indien de funderingen of muren niet zijn voorzien van een vochtkering, wordt er gemiddeld 300 liter water opgenomen per kubieke meter metselwerk.  Het is daarom geen wonder dat bij oudere huizen, zonder waterkering, de muren al het vocht opnemen.

Vochtprobleem nummer 3: vochtplekken

Het laatste vochtprobleem in de top 3 zijn de zogeheten ‘vochtplekken’. Deze zijn misschien wel het eenvoudigste om op te sporen. In nagenoeg ieder huis zijn er wel één of meerdere vochtplekken te vinden. Deze lelijke plakkaten zijn te herkennen aan de vaak witte, gele of zwarte kleur.  Bovendien zijn ze vaak een broedplek voor schimmels. Wanneer de eerste vochtplek is ontdekt, duurt het vaak niet lang of de hele muur wordt aangetast door vocht. Dit is meestal het gevolg van een te hoge vochtigheid in huis. Dit komt in de meeste gevallen door een gebrekkige isolatie, slechte ventilatie of een lekkage in de bouw van jouw woning.

 

Geef een reactie