NHG-grens verlaagd

Gelukkig is de Nederlandse economie aan de beterende hand, steeds minder bedrijven gaan failliet en de woningmarkt bloeit langzaam op. Toch is de vaderlandse economie nog lang niet op het niveau van voor de schuldencrisis en dat geldt zeker voor de woningmarkt. Het kabinet heeft talloze maatregelen genomen om de woningmarkt een beetje vlot te trekken en met succes, maar wordt dat succes tenietgedaan nu op 1 juli de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is verlaagd.

Crisismaatregel

Waar tot en met 30 juni een hypotheek kon worden afgesloten met NHG ter hoogte van 290.000 euro, is dat op 1 juli een bedrag van 265.000 euro. Volgens experts zorgt een verlaging van de NHG niet voor grote nadelige implicaties op de woningmarkt. De hypotheekrente is historisch laag, waardoor mensen die een woning willen kopen dat ook doen, ondanks dat zij misschien geen recht hebben op Nationale Hypotheek Garantie.

Bij een verlaging van de NHG tot 265.000 euro hoort een maximale koopsom van 250.000 euro, dit komt door de extra kosten, die ongeveer 6 procent bedragen. De hoogste stand van de NHG werd bereikt in 2009, destijds kon je als burger een NHG-hypotheek afsluiten met een hoogte van 350.000 euro. Toentertijd had de regering bedacht dat een verhoging van de NHG een mooie crisismaatregel was en achteraf was de maatregel niet eens zo slecht bedacht. Na 2009 is de NHG-grens stapsgewijs verlaagd.

Volgens André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis (VEH) is een verlaging van de grens niet echt een verrassing. Het heeft volgens hem ook geen doorslaggevende invloed op het herstel van de woningmarkt. Daarnaast zorgt de lage hypotheekrente voor de nodige compensatie.

Toename hypotheekaanvragen

Grote hypotheekketens als de Hypotheekshop en De Hypotheker delen de mening van De la Porte. Beide ketens geven aan dat het aantal hypotheekaanvragen stijgende was, aangezien veel mensen op de hoogte waren van de verlaging van de NHG-grens per 1 juli.

De Nationale Hypotheek Garantie wordt verstrekt door de WEW, ofwel de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Huiseigenaren die hun woning gedwongen moeten verkopen hebben de garantie dat de restschuld aan de bank wordt betaald. De restschuld wordt door de NHG kwijtgescholden als de huiseigenaar buiten zijn schuld de woning heeft moeten verkopen.