Duurzaam met afval omgaan

Zowel particulieren als bedrijven dienen tegenwoordig doordacht om te gaan met hun afval. Scheiden, recyclen maar ook minderen. Omgaan met afval hoort erbij. Veel gemeenten zamelen afval al apart in. Het scheiden van afval dient te gebeuren om eenvoudiger, en vooral goedkoper, te kunnen recyclen.

Als particulier heeft u weinig te maken met afval. U betaalt afvalstoffenheffing in de vorm van een gemeentelijke belasting maar voor de rest bent u aangewezen op de afvalcontainer of kliko. En wellicht soms op de milieustraat of box met chemische middelen. Maar als bedrijf gelden andere regels en zeker de wat grotere spelers hebben afzonderlijke afvalverwerking nodig.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoort er tegenwoordig bij. Niet alleen voor het milieu maar ook voor goede PR. MVO is namelijk hot en bedrijven kunnen MVO als onderdeel van hun marketing gebruiken.

Als er een bedrijfstak aan MVO onderhevig is, is dat wel de afvalverwerking.  Juist in deze tak van sport kan het maatschappelijke en duurzame nooitt uit het oog verloren worden. Afvalwerking moet voldoen aan zeer stricte eisen en bedrijven moet beschikken over keurmerken. Denk bijvoorbeeld aan ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 en VCA.

Voor bedrijven kan er vaak bespaard worden op de afvalverwerking. Specialistische bedrijven die afval gescheiden ophalen en verwerken kunnen de kosten van afvalverwerking verlagen.