Afval en de verwerking ervan

Als consument ligt het wat ver van u af, maar als bedrijf (en zeker de MKB+ bedrijven) moet je doen aan afvalverwerking. Niet alleen om de praktische redenen maar ook omdat je bedrijf zich op moment MVO en/duurzaam kan noemen. Toen ik aantrad bij het bedrijf waar ik een tijdje werk, heb ik de boel eerst een beetje aangekeken. Als business development manager was ik verantwoordelijk voor het laten stroomlijnen van het bedrijf dat het destijds niet goed eed. De toenmalige leidinggevenden kwamen er niet meer uit, het was er behoorlijk vastgeroest, alle oude patronen en gewoonten.

Ik bekeek het van een afstand en had gelijk door waar het mis was gegaan, het bedrijf was niet langer efficiënt en voelde de noodzaak daartoe ook nog niet echt. Na een tijd observeren en analyseren heb ik stelselmatig veranderingen doorgevoerd. Zowel in personeel als in materieel, en beide waren hard nodig. Ik heb een contract gesloten bij Milieu service Nederland, die ons allerhande praktische zaken en middelen leverden. Sindsdien is het op de werkvloer een stuk gestructureerder gegaan. Met de materialen van Milieu service Nederland, zoals afvalcontainers en archiefvernietigers, hebben we eindelijk korte metten kunnen maken met de problemen die zich zo lang hadden opgestapeld. En dat laatste bedoel ik zowel letterlijk als figuurlijk. Het afval is weg en wordt gemakkelijker verwerkt. Dat is maar een voorbeeld van een goede werkvloer creëren natuurlijk, maar het blijkt essentieel.